Cybersäkerhet Utbildning

Med de hot som finns idag krävs det inte mycket för att drabbas av en säkerhetsincident, ett misstag från anställd och ett felklick kan vara allt som krävs. Att testa och utbilda anställda i vad som kallas säkerhetsmedvetenhet är ett tidsödande arbete. Det kräver kunskap om de senaste hoten och vi har möjlighet att både utbilda men även testa så att man ser vilka riskanvändare som finns och hur de beter sig. Kontakta oss gärna för att få veta mer om utbildningen.

Managerad Säkerhetsmedvetenhet

Att bygga en säkerhetskultur i en organisation är både tids- och resurskrävande. Det kräver dedikerad personal och nya hot dyker upp hela tiden vilket innebär att era anställda måste uppdateras ständigt om de nya trender och risker som finns. Det är därför vi erbjuder Security Awareness som en tjänst där ni kan avlasta er själva från allt administrations- och ledningsansvar.

Vad vi erbjuder

Bekvämligheten med en Managerad Tjänst

Vi hanterar ert utbildningsprogram för säkerhetsmedvetenhet och säkerhetskultur som en tjänst så att ni kan fokusera på er verksamhet.

Utbildningsmaterial tillgängligt i olika format

Utbildningsinnehåll som täcker visuella, ljud- och textbaserade inlärningsmetoder som är anpassat för alla typer av människor oavsett ålder eller bakgrund. Det finns även möjlighet till att anpassa utbildningar med introduktioner och teman från er organisation.

Flerspråkigt innehåll

Utbildningar och tjänstens innehåll finns på flera språk, exempelvis engelska och svenska eller norska.

Dashboard för övervakning och efterlevnad

Ni kan använda våra Dashboard för att följa upp anställdas utibildningar och vilka som är era riskanvändare.

Managerad Phishing

Vi använder oss av Sociala medier och andra öppna källor för att forma våra phishing tester utifrån de organisationer som är kunder till oss. Detta ger oss möjlighet att skapa verkliga scenarion. Vi samarbetar med MSB och den internationella CERT organisationen för att utveckla våra phishing metoder.

Rollbaserade nanoutbildningar

Skräddarsytt utbildningsmaterial för att minska risker förknippade med olika roller då olika roller har olika risker. En receptionist har en helt annan säkerhetsrisk än en VD. Vidare är vi godkända för att uppfylla efterlevnadskrav. t.ex. NIS2.

Fördelar med Complorer Security Awareness

 • “Fully Managed” och enkel att använda – Security Awareness Trainings tillhandahålls med minimala administrationskostnader.
 • Uppfyll utbildningsefterlevnadkrav – Utbildningar i säkerhetsmedvetenhet och följ upp efterlevnad via Dashboards.
 • Prisvärd och skalbar – Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser för att möta säkerhetsmedvetenhetsbehov till en låg driftskostnad.
 • Enkla nanoutbildningar – Våra Nano-utbildningsvideor håller användarna engagerade och intresserade.
 • En produkt och tjänst från Sverige – Made for the Nordic Market av ett svenskt företag.

Varför är Nano-kurser effektiva?

Nanolärande är ett modernt sätt att leverera förenklad information på ett engagerande sätt. Det största skillnaderna mot tradionellt lärande är:

 • Kort och enkelt
 • Självlärande
 • Ni kan gå en kurs vilken tid som helst och var som helst
 • Engagerande – lätt att förstå och roligt att lära sig
 • Just in time – lär er bara det ni behöver och inget mer för att bli så effektiv som möjligt.

Det är evidensbaserat:

 • Repetition, och framförallt utspridd repetition är en evidensbaserad metod för inlärning som har visat sig vara mycket effektiv för att behålla kunskap i långtidsminnet.
 • Reflektion över vad ni har lärt er är viktigt och ger er en möjlighet att komprimera informationen. Detta innebär att informationen måste vara relevant och engagerade.
 • Förstärkning av det ni lär er är ett sätt att förbättra ihågkommandet. Om era anställda pratar om det hjälper de varandra att skapa en säkerhetskultur.

Förväntade resultat

Ni kommer med tiden att se ert företag stiga i vår ranking och även märka konkreta förbättringar i övergripande IT-kompetens såväl som i säkerhetskultur. Detta är en kontinuerlig process som gör att ert kan följa upp medarbetarnas framsteg. Vidare, om ert företag har specifika utbildningsbehov, kommer det att finnas olika nivåer av medvetenhet och kunskap bland anställda som kan förbättras genom att skapa en lösning anpassad till er organisation.

×
Contact Complorer

Vad är en fully managed säkerhetsmedvetenhetslösning?

Hur kan du öka dina medarbetares säkerhetsmedvetenhet på ett systematiskt och enkelt sätt. Hör mer om vår tjänst där vi försöker att minska arbetsbördan med en fully managed lösning för detta.