95% av alla cyberincidenter kan härledas till den mänskliga faktorn

Förbättra din mänskliga brandvägg. Bygg en stark säkerhetskultur

Medvetenhet är
första försvarslinjen.

Utrusta era anställda
mot cyberhot.

Investera i kunskap,
skydda era tillgångar.

Varför är det en utmaning att sköta sin säkerhetsmedvetenhet internt

Att underhålla ett effektivt program för säkerhetsmedvetenhet internt och följa upp de efterlevnadskrav som finns är ett tids- och resurskrävande arbete.

Utan att ha dedikerad personal är det svårt att driva ett utbildningsprogram för säkerhetsmedvetenhet för att förbättra företagets säkerhetskultur samtidigt som man hanterar det dagliga arbetet. Du måste bland annat vara uppdaterad om de senaste hoten och cybersäkerhetstrenderna för att anpassa ditt utbildningsprogram och även tillhandahålla ad hoc-utbildningar efter behov.

Säkerhetsmedvetenhet som en tjänst

Som en tjänst erbjuder vi Complorer Security Awareness Managerat. Ni kan avlasta er själva från administrations- och ledningsansvar och låta oss hantera ert medvetenhetsprogram. Complorer Security Awareness Training hjälper er att ha ett automatiserat utbildningsprogram för säkerhetsmedvetenhet och följa upp framstegen för varje anställd.

Nanoutbildningar och automatiska avancerade phishingtester gör det bekvämt för er att administrera säkerhetsutbildningar och uppfylla efterlevnadskrav samtidigt som ni utbildar era anställda om nya säkerhetshot direkt när de dyker upp.

Phishingtester som en tjänst

Testa medvetenheten hos era anställda med hjälp av vår phishing- simuleringstjänst genom att simulera en riktad attack (spearphishing) med Open Source Intelligence (OSINT). Vi genomför både riktade attacker men även enklare tester regelbundet för att kontunerligt bygga er kultur. Användare kommer att få olika typer av social engineering attacker med olika svårigheter, allt från enklare phishingtester till en hög svårighetsgrad. Resultaten av testerna används för att schemalägga utbildning i relevanta kurser inom medvetenhet till användare.

Var bekväm med en helt administrationsfri tjänst.

Låt oss administrera och managera ert utbildningsprogram för säkerhetsmedvetenhet som en tjänst så att ni kan fokusera på er verksamhet. Ni kan följa upp utbildningarna och användarna via våra dashboards och rapporter.

Managed Services

Anpassningsbar till din organisation

Complorer-systemets användargränssnitt kan anpassas för att återspegla er organisations varumärke och notifieringar kan anpassas för er organisation så att era anställda får känslan av att utbildas av sin organisation. Våra landningssidor för phishingtesterna är kundpecifika och kan anpassad efter behov. Vi kan också producera anpassat utbildningsvideoinnehåll med ert varumärke.

Speciellt byggd för den europeiska marknaden

En produkt från Sverige tillverkad speciellt för den europeiska marknaden. Nya utbildningar skapas för nya hot som riktar sig mot europeiska organisationer. All din data lagras i Sverige och produkten överensstämmer med EU-regler och lagar som GDPR och NIS2.

Fler funktioner, Mindre administration

Utbildningsmaterial anpassat för olika typer av lärande

Utbildningar tilldelas automatiskt beroende på vilken roll en anställd har, alternativt vilken avdelning denne tillhör. Som kund hos oss finns det självklart möjlighet att påverka innehållet utifrån era önskemål och behov. De rollbaserade utbildningar kompletteras dessutom regelbundet med nya utbildningar. Förutom medarbetarroller kommer er organisation också att kategoriseras utifrån de riskgrupper som kan identifieras.

Rollbaserade utbildningar

Vi erbjuder skräddarsytt utbildningsmaterial för att passa speciella medarbetarroller inom er organisation för att minska riskerna. Olika medarbetarroller, exempelvis receptionist, HR och chef, innebär olika risker och därmed olika krav/möjligheter att uppfylla efterlevnadskrav, t.ex. NIS2.

Dashboard för övervakning och efterlevnad

Ni kan använda våra dashboards och rapporteringsfunktioner för att följa utbildningarna och efterlevnaden parallellt med att vi kör utbildningsprogrammet åt er.

Flerspråkigt innehåll

Utbildningar och annat innehåll finns på flera språk, bland andra svenska och engelska.

Complorer Risk Score (CRS)

CRS beräknas med hjälp av en formel baserad på ett viktat värde för hur den anställde hanterar phishingtesterna och slutförandet av obligatoriska eller selektiva utbildningar. En riskpoäng kan i nästa steg användas för att benchmarka din organisation jämfört med andra organisationer som använder Complorer. Vi sammanfattar också gruppers och/eller avdelningars riskpoäng så att intern benchmarking kan göras och särskilt fokuserade insatser kan göras där de behövs som mest.

Integrera med Active Directory eller Google Gsuite

Att hålla reda på användare i olika system och lägga till / ta bort dem kan vara ett komplicerat och stort jobb, särskilt om man är en stor organisation. Complorer ger en säker och enkel integration med din användarkatalog för att sömlöst hantera din användarbas.

Över 1,2 miljoner nätfiskeattacker observerades under tredje kvartalet 2022, vilket är ett nytt rekord.

Anti-Phishing Working Group

Cyberattacker har blivit allt mer sofistikerade vilket innebär att hårdvaru- och mjukvarubaserade tekniska säkerhetsåtgärder bara räcker så långt att innan det ej kan skydda organisationens informationssystem och nätverk. Ett misstag av en anställd kan få ditt nätverk infekterat trots tekniska kontroller. Så det är nödvändigt att göra dina anställda medvetna om cybersäkerhet och phishing.

Föredlar

 • Helt hands off och lätt att använda

  Utbildningen består av genomgångar för hela personalen i säkerhetsmedvetande gällande både vanliga och mindre vanliga attacker samt uppdateringar inom it-säkerhet.

 • Spåra utbildningsefterlevnad

  Uppfyll era efterlevnadskrav genom att tillhandahålla utbildning i säkerhetsmedvetenhet till personalen genom att ge grunderna i säkerhetsmedvetenhet och därefter följa upp utbildningsefterlevnad via Dashboards

 • Prisvärd och skalbar

  Våra konkurrenskraftiga priser gör att ni kan uppfylla era behov av säkerhetsmedvetenhet till en låg driftskostnad. Ni kan senare enkelt skala upp och lägga till fler användare om era utbildningskrav utökas.

 • Lättförståeliga nanoutbildningar

  Vårt underlag för säkerhetsmedvetenhet består av korta och enkla utbildningsvideor. Dessa infografiska videor bidrar till hålla er personal engagerad och intresserad, till skillnad från långa och manuella workshops.

Complorer Cyber Security Awareness Training